Hooldus ja remont

Konditsioneeri/kliima täitmine R1234yf

Kliimasüsteemi gaas R1234yf

Konditsioneeri/kliima täitmine R1234yf gaasiga on kasutusel olnud juba mõnda aega, aga vanemad sõidukid kasutavad veel R134a gaasi.
R1234yf on hüdrofluoroolefiini (HFO) külmaaine, mis koosneb vesiniku-, fluori- ja süsinikuaatomitest. Oma koostise tõttu ei kahjusta R1234yf osoonikihti ega avalda globaalset soojenemist põhjustavat mõju, seetõttu on laialdaselt kasutatav gaas R134a järk-järgult vahetatud autode kliimasüsteemides uuema keskkonnasõralikuma R1234yf vastu. Alates 1. jaanuarist 2017 rakendus nõue, et kõigis Euroopas toodetud ja müüdavates uutes sõidukites peab kasutama kliimasüsteemi täitmiseks R1234yf külmaainet.

Eestis on keelatud ilma kutsetunnistuseta isikutel sõidukite kliimasüsteemidega töötada, samuti on keelatud neile külmaaine müümine.

Kas võin uues autos kasutada vanema tüübi gaasi?

R134a kasutamine R1234yf gaasi jaoks mõeldud süsteemis võib olla ohtlik. Esiteks on neil külmaainetel erinevad omadused. R1234yf gaas on madalama keemistemperatuuriga ja vajab teistsugust määrdeainet kui R134a. See tähendab, et R134a kasutamine R1234yf jaoks mõeldud süsteemis võib põhjustada probleeme süsteemi jõudluse ja tõhususega, mis võib põhjustada kompressori rikke või muid süsteemi kahjustusi.

Lisaks on R1234yf gaasil madalam süttivuspiir kui R134a-l, mis tähendab, et lekke korral on selle süttimine väiksem. Kui R134a kasutatakse 1234yf  jaoks mõeldud süsteemis, suureneb tulekahju- või plahvatusoht märkimisväärselt.

Konditsioneeri/kliima täitmine R1234yf gaasiga

Konditsioneeri/kliima täitmine R1234yf gaasiga käib järgmiselt: Kõigepealt kontrollitakse sõidukis oleva gaasi kvaliteeti. Kui sellega on korras, siis ühendatakse sõiduk kliimahooldus seadmega ja sisestatakse vajalikud andmed ning vana õli ja külmaaine tõmmatakse sõiduki kliimasüsteemist välja. Vaakumtestiga tehakse süsteemilekke kontroll. Kui vaakumleket ei ole, täidetakse seadmesse sisestatud andmete järgi sõiduki kliimasüsteem uue gaasi ning õliga. Viimasena kontrollitakse kas kliimasüsteem toimib korrektselt, mõõdetakse salongi sissetulevat temperatuuri ja jälgitake süsteemis rõhku.

Vajadusel on võimalik kliimasüsteemi torusid ja voolikuid remontida VULKANi toodetega. Lekete tuvastamiseks kasutatakse õlis UV-värvainet ja  “nuusutajat”, lisaks on võimalik süsteemi survestada lämmastikuga.

Pakume ka väljasõidu teenust- tuleme konditsioneeri täitmiseks ise teie masina juurde, olgu selleks auto, traktor või ekskavaator.
Vaoparts OÜ mehaanik omab Mootorsõidukite kliimaseadmete käitleja tase 4 osakutsetunnistust.